استفاده از پمپ سانتریفیوژی به جای پمپ دوزینگ

با سلام. پمپ سانتریفیوژ در مقابل تغییر مقاومت مدار دچار تغییر دبی میشه و نمیشه ازش برای تزریق مواد شیمیایی استفاده کرد.

2 پسندیده

با سلام. پمپ سانتریفیوژ در مقابل تغییر مقاومت مدار دچار تغییر دبی میشه و نمیشه ازش برای تزریق مواد شیمیایی استفاده کرد.

با سلام
در حالتی که می خواهیم یک سیال با دبی مشخص را منتقل کنیم معمولا از دوزینگ پمپ ها یا به صورت عمومی پمپ های جابجایی مثبت استفاده می شود. آیا می توان با تدابیری از پمپ سانتریفیوژی بجای پمپ دوزینگ استفاده کرد؟ به چه صورت؟

1 پسندیده

سلام استاد مدار در چه صورت تغییر مقاومت خواهد داشت؟ اصلا مفهوم تغییر مقاومت چیه

مقاومت مدار یعنی اختلاف فشار در ورودی و خروجی و چون در پمپ ها کنترل ظرفیت با خروجی انجام میشه، در نتیجه تغییر مقاومت با تغییر فشار در خروجی اتفاق می افته. تغییر فشار در خروجی میتونه با باز تر یا بسته تر کردن شیر کنترل ظرفیت در خروجی و یا تغییرفشار مقصد اتفاق بیافته.

1 پسندیده

خیلی ممنونم استاد