استفاده از اینسولیتینگ کیت (Insulating kit)

@Payaam2000#4984
همان گونه که در پاسخ به سوال دیگر شما توضیح دادم، منعی از نظر حفاظتی برای استفاده از کیت عایقی در این مورد وجود ندارد و صرفا موضوع شما تامین کالا می باشد.
می توانید با یکی از سازندگان داخلی کیت های عایقی تماس بگیرید و شرایط کالای مورد نظرتان را (از لحاظ فشار، قطر، درجه حرارت،…) برای ایشان اعلام نمایید.

@RezaLabbaf#4964
سلام ۶ اینچ

@Payaam2000#4920
سلام بر شما، برای لوله با چه قطری میخواهید استفاده کنید؟

سلام بر استاد گرامی
آیا از اینسولیتینگ کیت برای جدا سازی کربن استیل و استنلس استیل حاوی نفت با دمای ۶۰ درجه سانتیگراد و فشار ۲۰ بار میتوان استفاده کرد؟

لوله ۶ اینچ