استاندارد طراحی مبدل هواخنک API 661

سلام و عرض ادب
جناب آقای عسگری
من طبق مطالعاتی که داشتم، برای طراحی مبدل هواخنک از استاندارد API661 استفاده می شود. برای اجرای این استاندارد در نرم افزار EDR و HTRI مثلا حداقل ضخامت و قطر مجاز برای تیوب تعریف شده است. حال مساله ای که من دارم قطر تیوب کمتر از حداقل قطر مجاز استاندارد است. آیا با نرم افزار EDR یا HTRI می توانم طراحی کنم؟ یا پاسخی که به من میدهد معتبر نیست؟

با سلام
در برنامه HTRI میتوانید قطر تیوب را دستی وارد کنید .برنامه بر اساس قطر داده شده اقدام به محاسبات هیدرولیکی و انتقال حرارت مینماید که حتما باید چک شود.همچنین در صورتیکه مبدل کوچک و خارج از اندازه های استاندارد TEMA میباشد حتما باید به برنامه اعلام کنید که مبدل TEMA نیست میتوانید این موضوع را از طریق گزینه option به جای گزینه TEMA گزینه Small انتخاب گردد.
با تشکر