استانداردها در ابزار دقیق

سلام

1- در پلنت های نفتی در ایران حتما باید استانداردIPSدنبال شود یا میتوان از استاندارد دیگری پیروی کرد؟

2-در بسته فرمودید که اگر در specراجع موضوعی صحبت نشد باید استاندارد را دنبال کرد. چگونه باید بفهمیم که از چه استانداری باید استفاده کنیم؟کجا نوشته شده؟

در spec ها قسمتی به نام Priority of document وجود داره که استانداردهای مجاز در اون پروژه رو لیست کرده و میشه ازشون برای طراحی استفاده کرد.