اساس اعلام طول استم ولو به سازنده

طول استم بر اساس سايزينگ كنترل ولو به دست مياد و شما به سازنده اعلام نمي كنين بلكه سازنده طبق محاسبات ولو طول استم رو به دست مياره لطفا پارت سايزينگ كنترل ولو رو ببينين تو فيلم من سايزينگ رو انجام دادم و طول استم رو محاسبه كردم فكر مي كنم تو اون مورد شده بود ٣/٨ اينچ

طول استم ولو رو بر چه اساسی باید به سازنده اعلام کنیم