ارتفاع بیم دتکتور

با توجه به مبحث ایجاد لایه هوا یا دود در زمستان در سطح پایین در آموزش توصیه شد که بیم دتکتور را با فاصله 2.5 متر از هم نصب کنیم که در تابستان که هوا یا دود به بالا می رود به مشکل نخوریم.آیا به نظر شما می شود که در ارتفاع سقف به متراژ مثلا 15 متر در عرض 30 متر می شود که 2 عدد بیم دتکتور را در ارتفاع 10 متر و در همون قسمت در ارتفاع 14 متر دو عدد بیم دتکتور دیگر نصب کرد که هم زمستان و هم تابستان اوکی باشد؟؟؟

سلام مهندس عزیز
همانطور که اطلاع دارید مطابق استاندارد ملی و استاندارد BS هرگاه ارتفاع نصب بیم دتکتور تغییر دهیم بایستی ملاک طراحی ارتفاع نصب بیم دتکتور باشه.
در خصوص پرسشی که مطرح کردید عرض کنم برای جانمایی ملاک طراحی استاندارد است و تعداد بیم دتکتور مطابق آن محاسبه می شود.