ادامه مشکل در tia s1200 scale

با سلام وقتتون بخیرجناب مهندس٬
پیرو سوال قبلی TIA S300 بنده مطابق شکل پیوستی اول MODIFY سپسPLCSIM V5.5 SP8 را INSTAL نمودم دستگاه حالا کار خودشو انجام میده.
در اصل مشکل اصلی حل نشده٬ مطابق درس EO2 HMI PART 2 که جنابعالی ارتباط بین PLC و HMI بقرار میکنید در دستگاه من برقرارنمیشود.من کلیه کارهای که شما انجام میدین چندین بار انجام دادم اما ارتباط این دو بقرار نمیشه. توجه میفرمایید به محض باز شدن صفحه HMI ٬ I/O FIELD , BAR M20.4 , MB20 بصورت هشتک در امده ادرس دهیها درست است خود PLCSIM در حالت ONLINE MODE با فعال کردن ورودیها٬خروجیها را فعال میشودمطابق شکل.
2020-07-17/1595025727-883098-img-9879.jpeg
2020-07-17/1595025727-909924-img-9880.jpeg
2020-07-17/1595025727-929425-img-9881.jpeg
2020-07-17/1595025727-950661-img-9882.jpeg
تا حتی من این برنامه را با S1200 اجرا کردهام و جواب گرفتم ٬ منتها چون بیس اموزش شما اینجا S300 و برنامه ها دستورالعملها در مرحله بعدی مانند SCALE متفاوت است من برای تگهای ماگزیمم و مینیمم نمیتوانم بدرستی ادرس دهی کنم و برنامه خطا میگیرد عملا قابل اجرا نیست.
سوال اول من اینستکه در مورد S300 چه راهکاری پیشنهاد میکنید تا ارتباط برقرار شود؟
سوال دوم درS1200 در دستور SCALE که بایستی با بکار میرود من برای LOW LEVEL , HIGH LEVEL چطور تگ استفاده کنم که دستگاه خطا نگیرد.
با سپاس از وقتی که صرف میکنید

با سپاس فراوان

سلام در control panel قسمت set of pc interface رو روی حالت plcsim قرار دادید؟

در مورد ۱۲۰۰ بجای فانکشن scale و un scale از دو فانکشن norm x, scale x در قسمت conversion بطور همزمان استفاده میکنیم
فانکشن norm ورودی را با مقدار ماکزیمم و مینیمم تعریف شده گرفته و به عددی بین صفر تا یک تبدیل میکند ، فانکشن scale عدد بین صفر تا یک را به عددی که مقدار ماکزیمم و مینیمم آن را مشخص میکنیم تبدیل میکند، البته این موارد در قسمت دیگه در همین بسته آموزشی توضیح داده شده
موفق بلشید