اختلاط دو جریان غیر هم فشار

با عرض سلام
برای اختلاط دو جریان غیر هم فشار و یا تزریق یک سیال به خط اصلی در مواقعی که فشار جریان اصلی بیشتر از سیال تزریق شونده است چه اقداماتی می توان انجام داد؟ آیا نیاز به تجهیز پایپینگی خاصی است؟

سلام
اگه فشار جریان اصلی بیشتر از جریان تزریق شونده باشه، سیال پر فشار ممکنه وارد خط تزریق بشه و به طبع امکان تزریق وجود نداره. معمولا برای تزریق یک سیال (با دبی کم) به یک خط از یک آرایش مشابه عکس های پیوست استفاده میشه

موفق باشید
بهروزی فر
Injection 1
Injection 2