اتصلات Pitot tube روی پابپ

سلام

۱- قسمتی که با خط قرمز دورش خط کشیده شده را وندور پیتوت تیوب می دهد و پایپینگ رو خط جوش میکند یا خود پایپینگ باید بخرد و جوش دهد؟
۲- سایر آن قسمت معمولا چند است و نوع کانکشنش چیست؟
1720178949936879795552280927590

این قسمت یک Threadolet هست و سایزش 1/2" و با پایپینگ هست