اتصال سیم های یک سنسور

بریدگی سیمها باعث ایجاد نویز در خواندن سنسور های آنالوگ میشه. از سیمهای شیلد دار بدون بریدگی و ترجیحا کوتاه استفاده کنید.

با سلام خدمت اساتید محترم سوالی که بنده داشتم این هست که در سنسورها مثلا یه سنسور دما در یخچال اگر مجبور بشیم بین دو رشته سیم از هم جدا کرده و دوباره بهم اتصال بدیم با یه وارنیش هم سطحش بپوشونیم آیا در اون سنسور دما برای سنس دما اتفاقی میافتد یعنی احتمالش هست میکرو کنترل دچار اشتباه گردد
این چیدن سیم سنسور بخاطر نر مادگی سوکت بود که ما بخاطر اینکه بهم بتوانند وصل گردنن مجبور به اینکار شدیم