ابزار مناسب برای اندازه گیری برخط جریان گاز با دبی کم

با سلام
در یک کار صنعتی نیاز به فلومتر یا روشیست که بتوان تغییرات جریان عبوری از یک شیر از حالت بسته به حالت کاملا باز با دقت مناسب اندازه گیری و سپس در سیستم ثبت نمود.
دبی عبوری هوا از شیر در حدود 10 متر مکعب بر ساعت هست ، برای اندازه گیری این دبی با توجه به رینولدز پایین جریان و دبی عبوری کم، چه ابزار اندازه گیری رو پیشنهاد میکنین که بشه با استفاده از نتایج خروجیش نمودار تغییرات دبی رو در سیستم ذخیره کرد.

ممنون

1 پسندیده

با درود در این فروم به موارد تدریس شده در بسته پرداخت میشه و پرسش شما در قالب پروژه یا مشاوره صنعتی می باشد. ضمنا برای این موارد بسیاری از موارد دیگر نیز نظیر گستره اندازه گیری، فشار و دمای خط، سایز و … باید مورد ارزیابی قرار گیرد.