آیا LHD ها نیاز به BARRIER دارند

آیا LINER HEAT DETECTOR LHD ها حتما نیاز به BARRIER دارند!؟
حتما باید از barrier استفاده کنیم!؟ میتوانیم به صورت Non IS درنظر بگیریم بدون barrier!؟

سلام مهندس عزیز
اگر LHD در محیط مستعد انفجار استفاده می شود بله Safety Barrier در نظر بگیرید.