آیا موتورخانه از استاندارد و کد های ASME B 31.3 پیروی می کند؟

@shushy#2419
با سلام و احترام
موتور خانه ها در scope کار B31.3 قرار نمیگیرند و اگر دارای بویلر بخار و سیستم یوتیلیتی باشد، از B31,1 میتوان استفاده نمود.

موتور خانه از استاندارد و کد های ASME B 31.3 پیروی میکند؟ ممنون