آیا این تجهیز pvrv است؟

.2020-07-28/1595941761-194991-camscanner-07-26-2020-065327-2.jpeg

مهنس لطفی بی زحمت این سه تا عکس مربوط به یک تجهیز روی مخزن می باشند این تجهیز PVRV هستش؟

ممنونم

2020-07-27/1595876074-216631-camscanner-07-26-2020-065327-5.jpeg
PVRV?

2020-07-28/1595941422-727981-camscanner-07-26-2020-065327-1.jpeg

بله