آژیر در ابتدای لوپ

سلام

۱- فرمودید در لوپ های آدرس پذیر حتما در لوپ یک آژیر در ابتدا خط یا انتها و در نزدیکی کنترل پنل بگزارید تا آژیر واضح تر آشکار شود. صرفا در یکی از لوپ ها باشد کفایت میکند یا هر لوپ یک آژیر در کنار پنل نیاز دارد؟
۲- این آژیر حتما باید در همان اتاقی که کنترل پنل وجود دارد نصب شوند؟

۳- میتوان این آژیر را در روی لوپ قرار نداد و در روی خروجی کنترل پنل قرار داد؟

سلام
1- بله مهندس عزیز عرض کردم. خیر یک آژیر در یک لوپ کافی است.
2- بله
3- اگر منظور از خروجی، مدار آژیر متعارف می باشد بله پاسخ مثبت است.