آموزش بسته عمران

درباره عمران مجموعه ای مانند الکترونیک ندارید یا قصد ساختش رو ندارید؟!!!

سلام
روز خوش
اتفاقا یکی از اهداف تولید آموزشی مون در حوزه مهندسی عمران هست که انشالله به محض فراهم شدن شرایط و امکان حضور یک مدرس خبره و با تجربه در مجموعه شروع به آماده سازی این آموزش خواهیم کرد.
موید باشید