آزمایش برش مستقیم خاک

ضمن عرض سلام و احترام

۱. آیا درست متوجه شدم که در روش UU بعد از کاشت نمونه بلافاصله برش انجام میگیره یعنی لازم نیست منتظر تحکیم شدن نمونه باشیم؟

۲. نمونه های رسی را هم می‌توان به شیوه UU انجام داد یا حتما باید به روش CD انجام بگیرد؟

۳. فرض بفرمایید وزن یوغ بارگذاری ۳۶۰۰گرم باشد و بخواهیم تنشی برابر نیم(۰.۵) وارد کنیم، روی بازویی که بار را ۱۰ برابر میکند ۴ کیلوگرم و روی بازوی معمولی (زیر یوغ) ۶۴۰۰گرم بگذاریم درست است؟

۴. آزمایش برش مستقیم‌ معمولا برای چه عمقهایی انجام میگیرد؟

۵. برای یک پروژه با گمانه ۲۰ متری، فرض کنید که در اعماق زیرین تغییر لایه داریم. آیا مثلا برای عمق ۱۸ متری آزمایش برش لازم است؟

متشکرم

1- بله. مگر در uu فاز تحکیم داریم!!!
2- انجام آزمایش ایرادی ندارد. باید ببینید که نمونه آزمایش در آن عمق طبیعی، در چه وضعیت میباشد.
3- محاسبات اشتباه است. ابعاد جعبه را بفرمایید تا کامل توضیح دهم.
4- محدودیت عمق ندارد.
5- عمق استقرار پی چند متر است! حباب تنش در چه عمقی تشکیل میشود!

۳.جعبه ۱۰ در ۱۰، ضخامت نمونه ۳ سانتیمتر
ممنون

برای جعبه 10*10، خیلی بهتر است که ضخامت نمونه حداقل به 4 سانتیمتر نزدیک باشد.